Om

Wasaskolan1a är klass 1a på Wasaskolan i Södertälje. Klassen består av 22 elever. Lärarna heter Mari och Joli. I klassen arbetar också modersmålslärare och fritidspersonal. På bloggen kommer ni att få följa hur vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande i alla skolans ämnen.

Allt material på sidan har vi skapat själva och det är vårt eget material förutom de länkar till filmer och inbäddade filmer som vi inte uttryckligen berättar att vi har gjort själva. Vi hänvisar till de webbplatser som filmerna finns på för rättigheter och upphovsmän. Vi förbehåller oss upphovsrätten till vårt eget material, som vi skapar själva i klassrummet under lärares handledning.