Volym

Volym, vad är det?

Eleverna känner igen ordet och vet att man kan skruva upp och ned volymen när man lyssnar på musik. Några elever berättade att sänka volymen när man pratar betyder att man ska tala med en lägre röst och en del sa att när man blåser håret får håret volym.

I matematik är volym hur mycket någonting rymmer. Det fick eleverna prova på genom att ta reda på hur mycket vatten det fick plats i olika burkar och muggar. De arbetade i par och fick använda ett decilitermått för att fylla sin burk/mugg med vatten. Sedan provade de att börja med en fylld burk/mugg med vatten och sedan hälla vattnet i ett decilitermått och på så sätt kontrollera hur många deciliter som fick plats i burken/muggen.

Slutsats: Det är viktigt att vara noggrann och fylla hela decilitermåttet med vatten annars får man inte rätt svar och då vet man inte hur mycket burken/muggen rymmer. Bra att arbeta med en kompis när man både ska hålla i en burk, fylla den med vatten och samtidigt räkna hur många deciliter den rymmer. Roligt att få fundera på hur mycket vatten som får plats och sedan prova.

Vi lärde oss att deciliter är långt att skriva och därför förkortar vi ordet och skriver dl. Det går 10 dl på en liter.

Expertord: volym, rymmer, deciliter, liter