Rönnbär

Tidigare i veckan var vi ute i skogen och tittade på trädet Rönn. På rönnen växer det rönnbär. När vi kom tillbaka till klassrummet gjorde eleverna fina armband av rönnbär som nu hänger på tork i klassrummet.

Senare i veckan delade vi med oss av våra tankar om rönnbär i en tankekarta. Sedan skrev vi en gemensam faktatext om rönnbär. Eleverna skrev tankekartan och texten i sin skrivbok. Fler och fler elever klarar av att skriva bokstäverna på rätt sätt och på rätt rad.

img_1872

img_1871

img_1857

img_1856

img_1855

img_1854

img_1853

Dela upp talet 5

Eleverna arbetade idag i par och uppgiften var att dela talet 5 i två delar på olika sätt. De fick klossar till hjälp. Efter en hel del prövande och samtal med varandra kom eleverna fram till att det går att dela talet 5 på sex olika sätt. Sätten är:

4 och 1 eller 1 och 4

img_1818

img_1815

3 och 2 eller 2 och 3

img_1813

5 och 0 eller 0 och 5

img_1819

Bygga och skriva meningar

Vi har börjat att skriva meningar. Eleverna har varsin grön ask med ord och bilder i. De bygger egna meningar genom att lägga korten i rätt ordning. Viktigt att tänka på är att meningen ska börja med stor bokstav och sluta med punkt. Sedan skriver de meningarna i en skrivbok. Här är det viktigt att tänka på att de bokstäver som ingår i samma ord ska skrivas nära varandra och att det ska vara mellanrum mellan orden. Till sist läser de meningarna för en vuxen.

img_1809img_1808